Belangrijke adressen

Gebouwen, waar activiteiten voor ouderen plaats vinden.

Wittenhorst
De Wittenhorst Lindenlaantje 1b 0164-682698
De Baak achter de St. Martinuskerk  
 

Belangrijke Adressen Huisartsen

     
 
N.A. Calis Ronsel 13 686433
M. van Leeuwen Ronsel 13 688884
J. Heijden-Ecury Gasthuisstraat 13a 682500
C. Riep Gasthuisstraat 13a 682500
D. Vukosavljevic Baljuwstraat 2 267000
H. de Rooy Diepenbrocklaan 28 233677
Alle artsen hebben spreekuur: Maandag tot en met vrijdag, volgens afspraak.
AFSPRAAK MAKEN TELEFONISCH OF MONDELING VAN: 08.30 – 09.30 uur.
Avond- en weekenddiensten, tel.0164-273855
 
Andere belangrijke adressen.
WMO loket, “Vraagwijzer”, telefonisch bereikbaar onder nummer 299491.

Spreekuur “Vraagwijzer”:
Maandag 13.30 – 14.00 uur in de “Lepelaar”, Kerkstraat 57, Lepelstraat
Donderdag 14.00 – 16.00 uur, bij “De Grafische Wereld”, 

Dorpsstraat 32-34, Halsteren