Belangrijke adressen

Gebouwen, waar activiteiten voor ouderen plaats vinden.

Wittenhorst
De Wittenhorst Lindenlaantje 1b 0164-682698
De Baak achter de St. Martinuskerk  
Zorgcentrum Elisabeth Gasthuisstraat 4  

Belangrijke Adressen Huisartsen

     
Huisartsenpraktijk “De Spil”  
N.A. Calis Ronsel 13 686433
J.J.A. van Dam Ronsel 13 686433
M. van Leeuwen Ronsel 13 688884
L. Wydooghe Gasthuisstraat 13a 682500
D. Vukosavljevic Baljuwstraat 2 267000
H. de Rooy Halsterseweg 199 633677
Alle artsen hebben spreekuur: Maandag tot en met vrijdag, volgens afspraak.
AFSPRAAK MAKEN TELEFONISCH OF MONDELING VAN: 08.30 – 09.30 uur.
Avond- en weekenddiensten, tel.0164-273855
 
Andere belangrijke adressen.
WMO loket, “Vraagwijzer”, telefonisch bereikbaar onder nummer 299491.

Spreekuur “Vraagwijzer”:
Maandag 13.30 – 14.00 uur in de “Lepelaar”, Kerkstraat 57, Lepelstraat
Donderdag 14.00 – 16.00 uur, bij “De Grafische Wereld”, 

Dorpsstraat 32-34, Halsteren