Privacybeleid

PRIVACYBELEID van “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die  “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”. verwerkt van haar deelnemers, bezoekers, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.

Indien u deelnemer of vrijwilliger wordt , een donatie doet of sponsor bent of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

“Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via telefoonnummer 0164-684770

2. Welke gegevens verwerkt De Activiteiten Commissie en voor welk doel

 1. In het kader van een werkbare situatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt
  a) Voor- en achternaam, geslacht
  b) adresgegevens, telefoonnummer
  c) e-mailadres
  d) geboortedatum
 2. De “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) om de organisatie te kunnen laten functioneren
  b) voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten en het versturen van berichten van persoonlijke aard..

3. Bewaartermijnen
De “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”  verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens.
Uw gegevens worden op uw uitdrukkelijk verzoek verwijderd en vernietigd uit de bestanden van “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”.
Dit alles uiterlijk binnen drie maanden na indiening van het verzoek, tenzij wettelijke bepalingen anders vereisen.
In alle andere gevallen bepaalt de  “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst” wanneer tot opschoning van gegevens wordt overgegaan.

4. Beveiligingsmaatregelen

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Alle deelnemers en vrijwilligers zijn akkoord gegaan dat alle hen ter beschikking staande informatie met betrekking tot de “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”, als vertrouwelijk wordt beschouwd en dus strikt geheim wordt gehouden voor derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via het secretariaat van de “ Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst” kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
  De “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”   zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”  uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van.de “Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst”
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat via www.ouderenwerk halsteren.nl

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.