St. Ouderen van het Dorp Halsteren

Het doel van deze stichting is, zoals in hun statuten vermeld:

  1. De stichting heeft ten doel: de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten voor ouderen in het dorp Halsteren en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting dient het algemeen belang
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

In de loop der jaren heeft de Stichting meerdere malen een bijdrage geleverd aan de viering van de “Dag van de Ouderen” zodat de Activiteiten Commissie Ouderen Wittenhorst een buitengewoon tintje aan diverse vieringen kon geven.

Ook heeft zij bijgedragen aan extra materiaal voor “Meer bewegen voor Ouderen, o.a. Oud- Hollandse spelen aangeschaft. Deze komen goed van pas om bijeenkomsten een ludiek tintje te geven.

Ook U kunt de Stichting ondersteunen met een donatie, Dit komt weer ten goede aan de Ouderen van Halsteren. U kunt uw donatie overmaken op rekening nummer:

NL14 RABO 0115 0740 07
t.n.v. St. Ouderen van het dorp Halsteren